Materialleverantörer

För våra takläggningar använder vi oss av produkter med hög kvalitet från marknadsledande tillverkare. Självklart är våra leverantörer ISO-certifierade och redovisar sina produkter med datablad, teknisk godkännande från svenska myndigheter och miljövarudeklaration. Med detta som våra minimikrav och tillverkarnas långa garantier samt med vårt skickligt hantverksarbete får du som kund trygghet med ditt nya tak.

Vi använder takduk från Protan, t.ex. Protan SE i tjocklek 1,2, 1,6 samt 1,8 mm vilket är en polyesterväv-förstärkt takduk för mekanisk infästning. Denna duken är godkänd på alla typer av underlag.

Vi monterar asfaltbaserade tätskikt och är auktoriserad Mataki-takentreprenör. Mataki i samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden erbjuder ett av marknadens mest omfattande trygghetsförsäkringar för tätskikt på tak.

För isolering samarbetar vi med Paroc.

Protan är leverantör av system för tak- och byggnadstätning, för nybygg och renovering samt radontätning. Deras världsledande lösningar utvecklas och produceras i Norge efter högsta kvalitetsstandards. Takdukar från Protan är robusta och har lång livslängd i alla slags väderleksförhållanden. Protans auktoriserade takentreprenörer har hög kompetens inom Protans produkter och de har ett nära samarbete med Protans tekniska avdelning för att utveckla nya lösningar.

Mataki erbjuder innovativa system och tjänster som möjliggör miljö- och energibesparing, samt livslängdsfördelar för byggnader och andra konstruktioner.

De är en del av Nordic Waterproofing, som med ett utbrett applikationskunnande utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som skyddar människor och ekonomiska värden i krävande miljöer.

Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs. De har även kontor, produktion och lager i Värnamo, i danska Vejen och i finska Helsingfors. Övrig försäljning sker genom egna försäljningsbolag i Norge och Finland.

Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet med ett omfattande program av stenullsprodukter för isolering av låglutande tak, kalla- och varma vindsbjälklag samt snedtak. Stenullsprodukter är obrännbara och förblir opåverkade, ingen krympning eller svällning sker, när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden. Som en hjälp i dina isoleringsprojekt tillhandahåller Paroc en mängd olika hjälpmedel. Prosaver – beräkningsprogram för proffs, broschyrer och arbetsanvisningar är några exempel.